Pomôžme si rozprávkou Pomôžme si rozprávkou

O dospelých, ktorí nás inšpirovali O dospelých, ktorí nás inšpirovali

Sandy Anderson – prišla za nami z ďalekého Oregonu, z adopčnej agentúry, kde ako psychologička pracuje s traumatizovanými deťmi. Doniesla nám terapeutické príbehy o Jurkovi Krabíkovi, pustovníkovi a o Drakoch, ktorí (ne) existujú, rozprávky vhodné pre rozprávanie s adoptovanými deťmi a deťmi v pestúnskych rodinách. Veľa nám hovorila o tvorbe Kníh života, ako to môže pomôcť deťom v náhradných rodinách. Tiež nám priniesla ako inšpiráciu knižku Róberta Ballarda: Kúsky mňa, kde je množstvo príbehov detí z celého sveta, príbehov o tom, ako sa vysporiadali so zneužívaním, týraním, adopciou, detským domovom.

Nancy Cohen – psychologička z Kanady, ktorá nás okrem iného naučila tvoriť Knihy života s tínedžermi a dospievajúcimi z náhradných rodín.

Julie Farnam – klinická sociálna pracovníčka z Oregonu. Poskytuje odbornú pomoc deťom, ktoré prežili týranie alebo zanedbávanie. Je aj autorkou terapeutického príbehu Šiška pro štěstí – príbehu pre deti, ktoré žili v ústavnej starostlivosti. (Z angličtiny bol preložený do češtiny počas Juliinho pôsobenia v Prahe.) Stretli sme sa s ňou v Malej Fatre na workshope organizovanom organizáciou Rozum a cit. Patrí k ľuďom, ktorí dlhé roky pomáhajú hľadať liečivé slová pre dospelých pri pomoci deťom.

Beth O´Malley – nikdy sme sa síce nestretli, no napriek tomu ovplyvnila naše premýšľanie o príbehoch a ich terapeutickom rozmere. Jej korešpondečné kurzy a každomesačné spravodaje o knihách života nám prinášajú nielen stále nové inšpirácie, ale aj veľa sily a podpory.

Zuzana, Peter, Beáta...

... a ďalší adoptívni a pestúnski rodičia, ktorí museli hľadať „liečivé“ slová a príbehy pre svoje prijaté deti. Niekedy tie príbehy sami vytvorili. A mnohí ďalší vytvorili originálne príbehy o pestúnstve a adopcii do kníh života ich prijatých detí.

Boris, Janka, Roman...

... a ďalší mladí dospelí z pestúnskych a adoptívnych rodín, ktorí našli silu v príbehoch o Dávidovi a Goliášovi, o Anne zo Zeleného domu, prípadne v príbehoch mladých ľudí z celého sveta, ktorí sú tiež adoptovaní alebo žili v pestúnskych rodinách.

Predpokladáme, že všetci vyššie spomenutí mali svojich predchodcov či súputníkov, od ktorých sa učili... tiež ich niekto inšpiroval a ony inšpirujú mnohých. A tak to voľajako má byť. Inšpirujte sa a pošlite to ďalej.