Pomôžme si rozprávkou Pomôžme si rozprávkou

O Návrate O Návrate

Kde bolo, tam bolo, začalo to nenápadne v roku 1993. Pomáhali sme tým, ktorí prijali deti bez rodiny (pestúnskym a adoptívnym rodinám). Postupne sme pomáhali dennodenne po celom Slovensku . A neskôr sme začali pomáhať aj rodinám, kde deťom nebolo vždy dobre (rodinám v ohrození).

V ostatných rokoch sa prihovárame aj iným rodinám, aby sme ich podporili a posilnili v základných hodnotách (projekty SPOLUPRISTOLE, USPÁVANIE, DOSPIEVANIE, Detstvo potrebuje rozprávkuhrusmiech - rodiča v pohode).

Veríme, že najdôležitejšie v živote sú VZŤAHY, a tie z detstva majú pre človeka nenahraditeľnú hodnotu. Zároveň vieme, že nikto nedokáže zabrániť tomu, aby sa deťom stávali zlé veci. Každý však môže urobiť niečo malé, čo môže dieťaťu pomôcť vymaniť sa z dôsledkov zlého zážitku. Preto okrem našich odborných služieb ponúkame vám všetkým aj túto web stránku a premýšľanie o rozprávke. Ak je hovorená (písaná) v jazyku dieťaťa (primeranom jeho veku a mysleniu), môže mu povedať oveľa viac a oveľa zrozumiteľnejšie, než to vieme, my dospelí, bežnou rečou. A keď dieťa pochopí (čo sa deje, dialo, stalo), môže žiť svoje detstvo bezstarostne.

Pred mnohými rokmi sa Návrat pričinil o vydanie 4 dôležitých kníh pre deti, tzv. Sprievodcov detí ťažkými situáciami – Sprievodca rozvodom, Sprievodca chorobou v rodine, Sprievodca pri smrti v rodine Sprievodca adopciou. Všetky knihy boli postavené na princípe komentovaného čítania – vťahujúceho do čítania aj rodiča, aj dieťa, aby rodič mohol byť dieťaťu oporou a aby to SPOLU zvládli. O to nám ide aj teraz.

Viac o Návrate na www.navrat.sk